తెలుగు నెలలు వాటి పేర్లు

telugu nelalu

మనం ఇంతకుముందు తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు నక్షత్రాల పేర్లు  రాశుల పేర్లు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తెలుగు నెలలు పేర్లు తెల్సుకుందాం .

తెలుగు నెలలు 12 కలవు అవి వరుసగా

చైత్రము,

వైశాఖము,

జ్యేష్ఠము,

ఆషాఢము,

శ్రావణము,

బాధ్రపదము,

ఆశ్వీయుజము,

కార్తీకము,

మార్గశిరము,

పుష్యము,

మాఘము,

ఫాల్గుణము

ఇవి కూడా చూడండి :

భారతదేశం లో ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు    ఆధ్యాత్మిక పుస్తక నిధి    1965-1966 పంచాంగం     సకలదేవత స్తోత్రాలు    మహాభారతం

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *