Tagged: Lord Shiva

sivanandalahari stotram 0

శివానందలహరి | Sri Adishankarachrya Sivanamdalahari Lyrics in Telugu

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు శివానందలహరిని రచించారు.  శివానందలహరి లో మొత్తం 100 శ్లోకాలు కలవు.  శివానందలహరి కలాభ్యాం చూడాలంకృతశశి కలాభ్యాం నిజ తపః ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే । శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యామానన్దస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ -1 గలన్తీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో దలన్తీ ధీకుల్యాసరణిషు పతన్తీ విజయతామ్...

siva tandava stotram 0

శివతాండవ స్తోత్రము | Lord Shiva Stotras lyrics in Telugu

శివతాండవ స్తోత్రము రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తుతూ మహాదేవుని ఆశువుగా చేసిన స్తోత్రం. జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయమ్ చకారచండతాండవంతనోతునశ్శివశ్శివమ్ జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్ధనీ ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరేరతిఃప్రతిక్షణంమమ ధరాధరేంద్రనందినీ విలాసబంధుబంధుర స్స్పురద్ధిగంతసంతతి ప్రమోదమానమానసే కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనోవినోదమేతు వస్తుని జటాభుజంగపింగళస్స్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే మదాంధసింధురస్ఫురత్వగుర్తరీయమేదురే మనో...

lord shiva stotras 0

వందే శివం శంకరమ్ | Vamde Shivam Shankaram Lyrics Lord Shiva Stotras

వందే శివం శంకరమ్ వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్, వందే సూర్య శశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. -1 వందే సర్వజగద్విహారమతులం...

shivasthakam telugu lyrics 0

శివాష్టకం | Shivasthakam Lyrics in Telugu | Lord Shiva Stotras

శివాష్టకం ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం | జగన్నాథనాథం సదానందభాజం | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం | శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 1 గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం | మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం | జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశిష్యం| శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 2...

Bilvasthakam Telugu 0

బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam | Lord Shiva Stotras in Telugu

బిల్వాష్టకం త్రిదళం త్రిగుణాకారం – త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మపాపసంహారం – ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 1 త్రిశాఖై ర్బిల్వపత్రై శ్చ – హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలై శ్శుభైః | శివపూజాం కరిష్యామి – ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 2 అఖండబిల్వపత్రేణ – పూజితే నందికేశ్వరే | శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః...

Lingastakam 0

లింగాష్టకం | Lingasthakam Lyrics in Telugu | Stotras

లింగాష్టకం బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం – నిర్మలభాసితశోభితలింగం | జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 1 దేవమునిప్రవరార్చితలింగం – కామదహనకరుణాకరలింగం | రావణదర్పవినాశకలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 2 సర్వసుగంధిసులేపితలింగం – బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం | సిద్ధసురాసురవందితలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 3 కనకమహామణిభూషితలింగం – ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం | దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం -...

Pedakakani Sri Bhramaramba Malleswara Swamy Temple Guntur 0

Pedakakani Sri Bhramaramba Malleswara Swamy Temple | Guntur Accommodation

పెద్దకాకాని శ్రీ భ్రమరాంభ మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మహా దేవుడైన శివుని ఆలయం, ఇది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లా పెద్దకాకాని గ్రామంలో కలదు. ఈ ఆలయం గుంటూరు పట్టణానికి కేవలం 10 కి. మీ దూరంలో మరియు విజయవాడ...

Mahanandi Temple history in telugu 0

Mahanandi Temple | Mahanandishwara Temple History | Accommodation

మహానంది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రము. నంద్యాలకు 15 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మహాక్షేత్రం మహానంది. ఇక్కడ గల స్వామి మహానందీశ్వరుడు, అమ్మవారు కామేశ్వరీ దేవి. ఇక్కడి మహానందీశ్వర దేవాలయం 7వ శతాబ్దినాటిది. ఈ ఆలయ శిల్పశైలిని బట్టి ఇది బాదామి...

muramalla east godavari distrct 0

Muramalla Sri Bhadrakali Sameta Veereswara Swamy Temple – Seva, Timings, History, Accommation

Muramalla Sri Bhadrakali Sameta Sri Veereswara Swamy Temple Information, Muramalla Temple Address, Sri Veereswara Swamy Temple Muramalla Timings, Muramalla Temple Accommodation, Muramalla Temple Seva Details, Sri Bhadrakali Sameta Veereswara Swamy Temple History, Muramalla Temple...