లక్ష్మి కటాక్షం పై శ్రీ చాగంటి వారి ప్రవచనాలు | SRI CHAGANTI

chaganti pravachanam

SRI CHAGANTI KOTESWARA RAO GARU :

భారతీయతా వాహిని వారి ఆధ్వర్యం లో శ్రీ చాగంటి వారి ప్రవచనాలు 2019 ఆగష్టు 2,3,4 వ తేదీలలో లక్ష్మి కటాక్షం అనే అంశం పై ఉండబోతున్నాయి. ఈ ప్రవచనాలు చెన్నై లో కుచలాంబాల్ కళ్యాణ మహల్ , చెట్ పెట్ , లో జరుగుతాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రవచనం ప్రారంభం అవుతాయి.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *