సకలదేవత స్తోత్రాలు | Sakala Devatha Stotras Lyrics and PDF Download

God Stotras lyrics and books

Stotras PDF Books Download :

సకల దేవత స్తోత్రాల బుక్స్ మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు మరియు చదువుకోవచ్చు. పూజ విధులకు సంబందించిన వివరాలు మరియు స్తోత్రాలు అష్టోత్రాలు శ్లోకాలు అష్టకాలు ఇక్కడ మీకు ఇవ్వబడుతున్నవి. ఆదిశంకరుల రచించిన స్తోత్రాలు, కృష్ణ రామ స్తోత్రాలు శివ స్తోత్రాలు మీరు డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు మీకు కావాల్సిన స్తోత్రాలను కామెంట్ చేయండి

Storas Lyrics and Books Free Download:

List of Stotras :

శివ స్తోత్రాలు

లింగాష్టకం

బిల్వాష్టకం

శివాష్టకం

శివానందలహరి

వందే శివం శంకరమ్

శివతాండవ స్తోత్రము :

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళి

శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ అష్టకమ్

శ్రీ శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రమ్

శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి కరావలంబ స్తోత్ర అష్టకమ్

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి

శ్రీ సూర్యా అష్టకమ్

శ్రీ సూర్యాష్టోత్రం

విష్ణు స్తోత్రాలు

గోవిందా నామాలు 

భజగోవింద స్తోత్రము

మధురాష్టకం

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ స్తోత్రం

దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రమ్ :

వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

శ్రీ కృష్ణా అష్టకమ్

శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి :

సాయిబాబా

శ్రీ సాయి అష్టోత్రం

ఆంజనేయ స్వామి

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్రం

అయ్యప్ప స్వామి

అయ్యప్ప అష్టోత్రం


అమ్మవారి స్తోత్రాలు

శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకామ్

శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్రం

శ్రీ మహాలక్ష్మష్టకమ్

శ్రీ గాయత్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావాళి:

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అష్టకమ్

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాష్టకమ్

శ్రీ దుర్గాసప్తశ్లోకీ

శ్రీ మహిషాసుర మర్ధినీ స్తోత్రము

శ్రీ లలితా పంచరత్న స్తోత్రం

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *