సనాతన ధర్మం యొక్క మూలాల పరిచయం

Hinduism

హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ :

హిందూ మతం అని మనం పిలుచుకుంటున్న సనాతన ధర్మం అని పిలవాలని పెద్దలు చెబుతారు. మన ధర్మం గురించి మనకు ఉన్న గ్రంధాల గురించి కనీస పరిజ్ఞానం ఈ రోజుల్లో కొరవడుతుంది దానికి కారణాలు మీకు తెలియనివి కావు, అందుకనే చిన్న పెద్ద అనే తేడాలేకుండా అందరికి ఉపయోగపడేలా ఈ సమాచారం ఇక్కడ మీకు అందిస్తున్నాము. మీరు కూడా అదనపు సమాచారం కావాలంటే కామెంట్ చేస్తే వాటిని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వగలం. చాలావరకు ఈ సమాచారం మీకు తెల్సిఉండవచ్చు . అందుకనే ఇక్కడ కేవలం హెడ్డింగ్ లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు తెలియని వాటిపై క్లిక్ చేస్తే అవి ఓపెన్ అవుతాయి.

వేదాలు

రామాయణం

మహాభారతం

భగవద్గీత

అష్టాదశ పురాణాలూ

దశావతారాలు

ఉపనిషత్తులు

రాశుల పేర్లు

నక్షత్రాల పేర్లు

తిథులు పక్షములు

తెలుగు సంవత్సరాలు


తెలుగు నెలలు   ఋతువులు   యుగాలు   వారములు   సప్తచిరంజీవులు   దిక్కులు-అధిపతులు  నవరసాలు   పంచాగ్నులు    నవగ్రహాలు – నవగ్రహ శ్లోకాలు   భారతదేశం లో ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు    ఆధ్యాత్మిక పుస్తక నిధి   మహాభారతం పుస్తకాలూ     భాగవత పుస్తకాలూ    1956-2020 వరకు గల పంచాంగాలు    సకలదేవత స్తోత్రాలు   ఆసక్తికరమైన క్విజ్ లు

Keywords : Hinduism, Basic information of Hinduism , ramayana, mahabharata, bhagavata books , stotras ,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *